Z wizytą dydaktyczną w Bułgarii

Z wizytą dydaktyczną w Bułgarii
W połowie czerwca dr hab. Przemysław Babiarz, prof. UJK zrealizował wizytę dydaktyczną w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym w Uniwersytecie Trakijskim w Starej Zagorze. Zajęcia ze studentami uczelni partnerskiej prowadzone były w języku bułgarskim i rosyjskim. Wśród innych przedsięwzięć znalazły się spotkania z władzami uczelni bułgarskiej, wizyta w Dziale Współpracy Międzynarodowe...
Czytaj więcej

Erasmus+ we Wlorze

Erasmus+ we Wlorze
W dniach między 21 a 27 czerwca 2021, mgr Iwona Puścian i dr hab. Katarzyna Szmigiero, prof. UJK, z Zakładu Języka, Literatury i Kultury Angielskiej z Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim, przebywały z wizytą Erasmus+ na uczelni partnerskiej we Wlorze w Albanii. Odwiedziły Wydział Humanistyczny, na którym prowadziły zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów I i II stopnia, spotkały się z Władzami W...
Czytaj więcej

FINANCEn_LAB – wspieramy przedsiębiorczość!

FINANCEn_LAB – wspieramy przedsiębiorczość!
Promowanie postaw przedsiębiorczości wśród obywateli, przedsiębiorstw i organizacji jest podstawowym celem polityki Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Umiejętność bycia przedsiębiorczym przydaje się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości i wiedzy finansowej stanowi podstawę każdego ekosystemu przedsiębiorczości w Europie i prowadzi d...
Czytaj więcej

Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB

Digital Simulator for Entrepreneurial Finance FINANCEn_LAB
Entrepreneurship has proved to be an important contributor to the economic development of the nations. The rising complexity of the financial system and the great proportion of the European population, who is still financially illiterate, implies lack of understanding of necessary financial concepts. It also prevents many entrepreneurs from designing and applying effectively for funding and diffic...
Czytaj więcej

Zostań Eduinspiratorem!

Zostań Eduinspiratorem!
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) czeka na zgłoszenia w konkursach EDUinspirator oraz Młody EDUinspirator. Hasło tegorocznych konkursów brzmi: „Twój sukces inspiracją dla innych”. O tytuł Młodego EDUinspiratora 2021 mogą ubiegać się także studenci naszej uczelni. EDUinspiratorem może zostać każda osoba, która dzięki zrealizowanemu projektowi rozpoczęła swoją przygodę z działalnością edukacy...
Czytaj więcej

Międzynarodowy projekt psychologów

Międzynarodowy projekt psychologów
Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego wywołanego pandemią COVID-19. Kluczową rolę odgrywa dzisiaj „psyc...
Czytaj więcej

Psyc.E.In. – Psychological early intervention: clinical training

Psyc.E.In. – Psychological early intervention: clinical training
The pandemic of 2020 due to Covid-19 is stressing the crucial competences of sanitary staff and rescuers involved in emergency psychology interventions. To deal with the humanitarian emergency is a new community priority. An answer is improving a European systematic VET education within the framework of Psychological Early Intervention to strengthen accessibility and expertise in the field, which ...
Czytaj więcej

Spotkania informacyjne Erasmus+

Spotkania informacyjne Erasmus+
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów na spotkania online dotyczące uczestnictwa w programie Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna”, obejmującej wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki. Dokąd można wyjechać? Jak ubiegać się o wyjazd? Jaka jest wysokość stypendium? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy podczas naszych spotkań. Zapraszamy! Dołącz do nas przez Microso...
Czytaj więcej

Erasmus+ information sessions

Erasmus+ information sessions
Have you ever considered applying for Erasmus+ grant to study or to do traineeship abroad? The best way to find out about the Erasmus+ programme Action 1 “Learning Mobility of Individuals” is to attend one of our information sessions. Held online by the UJK International Relations Office, they are the perfect place to learn more about Erasmus+ grants. Where can you study or work? How to apply? How...
Czytaj więcej