Aktualności

Rekrutacja do programu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza nauczycieli do udziału w projekcie wymiany edukacyjnej  z uczelniami partnerskimi w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie. W ramach akcji KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ proponujemy krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym. Wizyty w uczelniach partnerskich mogą być realizowane w roku akademickim 2020/2021 oraz semestrze zimowym 2021/2022.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 27 listopada 2020 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), poczty tradycyjnej lub osobiście.