Erasmus+ wyjazdy pracowników 2020/2021

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ proponujemy

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
  • wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami zagranicą.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2020/2021 znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Dokumenty należy składać do Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej w terminie do 30 czerwca br.

  • Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
  • 25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 309
  • Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67  e-mail: bbanach@ujk.edu.pl
  • Klaudia Łodejska tel. 041 349 70 82  e-mail: klodejska@ujk.edu.pl

Zakwalifikowani pracownicy będą mogli realizować wyjazdy, kiedy zostanie przywrócona wymiana akademicka.