Rekrutacja do Tianjin!

Rozpoczynamy nabór na studia wymienne w Uniwersytecie Politechnicznym w Tianjin TJPU (Chiny) w ramach wymiany zagranicznej. Zapraszamy studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunków:

  • wzornictwo, grafika, edukacja artystyczna
  • biotechnologia
  • chemia
  • fizyka
  • matematyka
  • ochrona środowiska

Studenci będą mieli możliwość zrealizowania jednego semestru studiów roku akademickiego 2019/2020 w chińskiej uczelni, a zgromadzone osiągnięcia zostaną uznane i zaliczone na poczet studiów w UJK.

Zapraszamy na spotkania informacyjne:

  • 30 maja czwartek, godz. 12:00 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • 6 czerwca czwartek, godz. 13:00 Instytut Sztuk Pięknych

Formularz zgłoszeniowy i CV należy złożyć do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów do 14 czerwca.

Zapewniamy wsparcie organizacyjne oraz pomagamy w procesie rekrutacji.