Rekrutacja Erasmus+ KA107 wymiana z krajami partnerskimi

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza studentów i pracowników do udziału w projekcie wymiany edukacyjnej z uczelniami partnerskimi w Albanii, Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji, Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie. W ramach akcji KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ proponujemy:

  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ KA107.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 31 października 2019. Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020.

  • Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów
  • 25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 15
  • Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67 e-mail beatabanach@ujk.edu.pl
  • Iwona Kania tel. 041 349 72 73 e-mail ikania@ujk.edu.pl