Przywitaliśmy Erasmusów

Niespełna 70 osób z różnych stron świata przez najbliższe miesiące będzie studiować w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w ramach programu Erasmus+ i innych programów wymiany akademickiej. Najliczniej do Kielc zjechali studenci z Hiszpanii, Włoch i Chin, ale nie brakuje również obywateli Turcji, Ukrainy i Niemiec. Po raz pierwszy do tej grupy dołączyły także osoby z Rumunii oraz Chorwacji. W ramach dni adaptacyjnych „Orientation days” studenci mieli możliwość zapoznać się z uczelnią, zwiedzić centrum miasta, wziąć udział w interesujących warsztatach z wiedzy o Polsce, czy własnoręcznie wykonać tabliczkę czekolady. Uroczyste powitanie przybyłych do Kielc studentów uświetniła swoim przemówieniem pani dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK, Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content