Dnia adaptacyjne dla studentów zagranicznych

Jeszcze przed inauguracją nowego roku akademickiego, studenci zagraniczni – uczestnicy programów wymiany, w tym najliczniej reprezentowanego programu Erasmus+, wzięli udział w dniach adaptacyjnych organizowanych cyklicznie przez Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów. Przedsięwzięcia, w których uczestniczyli studenci z Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Turcji, Chin, Japonii miały charakter informacyjny i integracyjny. Studentom przekazano najważniejsze informacje dotyczące ich pobytu w uczelni, w Domu Studenckim oraz praktyczne informacje o mieście.  W programie dni adaptacyjnych znalazły się spotkania z koordynatorami wydziałowymi i instytutowymi programu Erasmus+. Zagraniczni goście zapoznali się ze swoimi study buddies, poznali kampus uczelni, dowiedzieli się, jak korzystać z biblioteki uniwersyteckiej i centrum sportu. Dla nowych członków naszej społeczności akademickiej zorganizowano słodki poczęstunek, były także drobne upominki. Dni adaptacyjne zakończyła wycieczka po Kielcach z przewodnikiem. Mamy nadzieję, że te wydarzenia pomogły naszym nowym studentom zminimalizować stres i obawy związane z pierwszymi dniami pobytu w zagranicznej uczelni.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content