Dodatkowy nabór na studia Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021

Rozpoczynamy dodatkowy nabór na studia w semestrze letnim 2020/2021 w zagranicznych uczelniach. Jest to oferta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wymiany międzynarodowej.

Zagraniczne studia ułatwiają start na rynku pracy, zwiększają szanse na awans i dynamiczny rozwój kariery zawodowej, pomagają kształtować cechy doceniane przez pracodawców takie jak odpowiedzialność, niezależność, czy umiejętność rozwiązywania problemów. Stwarzają idealne warunki do nauki języka obcego, zdobycia kwalifikacji zawodowych i dodatkowych uprawnień, które otwierają drogę na europejski rynek pracy.

Mamy nadzieję, że program Erasmus+ w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zaowocuje większą mobilnością studentów z naszej Uczelni. Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada 2020.

Jak zostać stypendystą programu Erasmus+? Szczegółowych informacji udziela

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content