Dr Zhao Shihuai w Instytucie Chemii

Dr Zhao Shihuai z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Środowiskowej Uniwersytetu w Tianjin (Chiny) przebywał z wizytą w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym reprezentowanym przez dr Martę Repelewicz, Prodziekan ds. Dydaktycznych oraz pracowników Instytutu Chemii.

Przedstawiciel Uniwersytetu w Tianjin Dr Zhao Shihuai zapoznał się z infrastrukturą Instytutu Chemii, zwiedził wyposażone w innowacyjną aparaturę laboratoria i pracownie naukowe. Spotkanie z Dyrektorem Instytutu Chemii prof. zw. dr hab. Zdzisławem Migaszewskim oraz  prof. zw. dr hab. Agnieszką Gałuszką zaowocowało perspektywą nawiązania współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych.

Pobyt dra Zhao Shihuai w Kielcach zakończył lunch z prof. Januszem Królem Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz organizatorami wizyty Justyną Palacz i Beatą Banach-Rzącą z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów, podczas którego omówiono możliwości szeroko pojętej współpracy dydaktycznej i badawczej w oparciu o umowę bilateralną. Dr Zhao Shihuai był pod wrażeniem nowoczesnego kampusu i potencjału naszej uczelni.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content