Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Na początku stycznia gościliśmy na Uniwersytecie pracowników Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Czworo wykładowców zrealizowało program dydaktyczny Erasmus+ na Wydziale Sztuki, prowadząc m.in. cykl zajęć dla studentów Instytutu Sztuk Pięknych, a przedstawicielka Biura Współpracy z Zagranicą uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez pracowników Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej.

Podczas tygodniowej wizyty pani Albina zapoznała się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem naszej uczelni, szczególnie w obszarze międzynarodowej wymiany akademickiej. Program szkolenia obejmował zasady realizacji projektów mobilności edukacyjnej Erasmus+, w tym koordynacji wyjazdów i przyjazdów studentów oraz pracowników uczelni.

Pani Albina odwiedziła kampus uczelni z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz Bibliotekę Uniwersytecką.  W programie pobytu uwzględniono wydarzenia kulturalne m.in. zwiedzanie Muzeum Narodowego, noworoczny koncert studentów i pracowników Instytutu Muzyki oraz wernisaż wystawy „R-rysunek” w Muzeum Historii Kielc.

Poprzez organizację szkoleń indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestników, nie tylko wzbogacamy własne doświadczenia związane z realizacją projektów Erasmus+, ale także chętnie dzielimy się nimi z przedstawicielami uczelni partnerskich. Mamy nadzieję, że dobre praktyki oraz działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ umożliwią transfer wiedzy przydatnej naszym zagranicznym partnerom w realizacji wspólnych projektów.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content