Erasmus+ dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ proponujemy

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
  • wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami zagranicą.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady  kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Dokumenty należy składać do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 7 czerwca 2019.

  • Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów
  • 25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 15
  • Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67; e-mail: bbanach@ujk.edu.pl
  • Klaudia Łodejska tel. 041 349 70 82; e-mail: klodejska@ujk.edu.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content