Erasmus+ dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ KA131 proponujemy:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów oraz
  • wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń

w krajach Unii Europejskiej i stowarzyszonych z Programem.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami zagranicą.

Szczegółowe informacje o Programie, wykaz uczelni partnerskich, zasady naboru i kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Do formularza on-line należy dołączyć:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia) podpisany przez instytucję partnerską
  • certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania).

Dodatkowo, w ramach projektu Erasmus+ KA171 2023 mamy 1 miejsce na wyjazd dydaktyczny do japońskiej uczelni Shibaura Institute of Technology w Tokio oraz 1 miejsce na wyjazd dydaktyczny do West Liberty University, USA. W tym przypadku zapraszamy do składania wniosków nauczycieli, którzy nie uczestniczyli, bądź nie zostali zakwalifikowani w rekrutacji do ww. projektu w listopadzie 2023. Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy, znajduje się w zakładce ERASMUS+ KA171 https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/zasady-realizacji-wyjazdow/wyjazdy-dydaktyczne/  

Do formularza on-line należy dołączyć:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia)
  • certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania).

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 kwietnia br. do godz. 12:00.

Szczegółowych informacji udziela:

Beata Banach-Rząca
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 309, tel. +48 41 349 72 67

e-mail: bbanach@ujk.edu.pl

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content