Erasmus+ dla pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ proponujemy:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
  • wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady  kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Dokumenty należy składać do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 8 czerwca 2018.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content