Erasmus+ dla pracowników

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ proponujemy

  • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
  • wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami zagranicą.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2023/2024 znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 czerwca br. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia) podpisany przez instytucję partnerską
  • certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania).

 

     Szczegółowych informacji udziela

Beata Banach-Rząca
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 309

e-mail: bbanach@ujk.edu.pl

tel. +48 41 349 72 67

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content