Erasmus+ dla pracowników

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do udziału w programie Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ proponujemy

 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dla studentów
 • wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celu podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, wymianę doświadczeń, doskonalenie metod nauczania.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są doskonałą okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie i rozszerzanie współpracy z instytucjami zagranicą.

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów zagranicznych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się na stronie Erasmus+ UJK w zakładce PRACOWNIK http://www.erasmus.ujk.edu.pl/pracownik/

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 czerwca br. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

 • CV w języku polskim i angielskim
 • Mobility Agreement (Porozumienie o programie nauczania/szkolenia) podpisany przez instytucję partnerską
 • certyfikat językowy min. poziom B2 wg CEFR lub dyplom ukończenia filologii obcej (w przypadku posiadania).

 

     Szczegółowych informacji udziela

 • Beata Banach-Rząca
  Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
  25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 309
 • e-mail: bbanach@ujk.edu.pl
 • tel. +48 41 349 72 67