Erasmus+ KA107

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pozyskał środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2017/2018, rozszerzając ubiegłoroczną ofertę o trzy zagraniczne uczelnie.

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie  zostały zaproszone uczelnie wyższe z Chin, Gruzji, Japonii, Rosji oraz Ukrainy.

Aktualności

Informacja o programie

Uczelnie partnerskie

Zasady realizacji wyjazdów