Erasmus+ KA171

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pozyskał środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022, rozszerzając ubiegłoroczną ofertę o kolejne zagraniczne uczelnie.

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie  zostały zaproszone uczelnie wyższe z Albanii, Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chin, Kolumbii, Gruzji, Japonii,Paragwaju, Rosji, Ukrainy, Urugwaju oraz Stanów Zjednoczonych.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content