Informacja o programie

Informacje o programie Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pozyskał środki finansowe na realizację projektu współpracy edukacyjnej z krajami partnerskimi w roku akademickim 2017/2018 rozszerzając ubiegłoroczną ofertę o trzy zagraniczne uczelnie.

Akcja KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie studentów i pracowników z krajów programu (UE) z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata. Do udziału w projekcie  zostały zaproszone uczelnie wyższe z Chin, Gruzji, Japonii, Rosji oraz Ukrainy. Przyznane dofinansowanie w wysokości 122 120,00 EUR pozwala na realizację 44 mobilności: 26 przyjazdów z uczelni partnerskich i 18 wyjazdów z UJK.

Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi obejmuje:

  • przyjazdy oraz wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy oraz wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Studenci i pracownicy uczelni ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni w ramach ogłoszonej rekrutacji. Rekrutacja studentów i pracowników UJK odbędzie się w październiku br.

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy mobilności zarówno z uczelni partnerskich, jak i UJK otrzymują stypendium wypłacane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy finansowej, jaką Uniwersytet podpisał z Narodową Agencją Programu Erasmus+. W ramach projektu Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi wymiana odbywa się w zakresie przyznanych limitów miejsc i jest możliwa wyłącznie z uczelniami, które są partnerami w projekcie w roku akademickim 2017/2018.