Informacja o programie

Erasmus+ KA171 Współpraca z uczelniami w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem

Akcja KA171 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ polega na wymianie akademickiej studentów i pracowników z krajów UE i stowarzyszonych z Programem z uczelniami partnerskimi z innych regionów świata.

Mobilność edukacyjna z uczelniami w państwach trzecich niestowarzyszonych z Programem obejmuje:

  • przyjazdy i wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy i wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
  • przyjazdy i wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Wymiana akademicka odbywa się w zakresie przyznanych limitów miejsc i jest możliwa wyłącznie z uczelniami, które są partnerami UJK w projektach KA171.

Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy mobilności zarówno z uczelni zagranicznych, jak i UJK, otrzymują stypendium wypłacane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Studenci i pracownicy ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni w ramach ogłoszonej rekrutacji.

Do udziału w projektach KA171 zostały zaproszone uczelnie wyższe z Albanii, Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chin, Gruzji, Japonii, Kolumbii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

W konkursie KA171 2023 przyznane dofinansowanie wynosi 145 350,00 EUR i pozwala na realizację 44 mobilności: 29 przyjazdów z zagranicznych uczelni i 15 wyjazdów z UJK.

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content