Uczelnie partnerskie

Uczelnie partnerskie biorące udział w projekcie Erasmus+ KA 107 Współpraca z Krajami Partnerskimi realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2017/2018:

Zobacz wykaz uczelni partnerskich z podziałem na kierunki, rodzaje i liczbę mobilności oraz wysokość dofinansowania.