Erasmus+ bilet do przyszłości

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły. Zostań stypendystą programu Erasmus+ i przekonaj się! Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów rozpoczyna nabór na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w semestrze zimowym lub letnim roku akademickiego 2018/2019.

To oferta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wymiany międzynarodowej.

W kilku krokach do celu:

  • wybierz uczelnię, w której chcesz studiować lub instytucję, w której chcesz odbyć praktyki
  • skontaktuj się z koordynatorem instytutowym ds. Programu Erasmus+
  • przygotuj dokumenty i złóż je w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów UJK

Zgłoszenia na studia i praktyki przyjmujemy do dnia 6 kwietnia 2018.

Szczegółowych informacji udziela

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content