Goście z Japonii

W ostatnich tygodniach maja gościliśmy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego trzyosobową delegację z uczelni partnerskiej Shibaura Institute of Technology (SIT) w Tokio, z którym UJK nawiązał współpracę w 2016 roku w zakresie wymiany studentów.  Następnie UJK zaprosił uczelnię japońską do udziału w programie Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi, który w roku akademickim 2017/2018 zaowocował wymianą edukacyjną studentów i pracowników obu uczelni.

Wykładowcy z Japonii, profesorowie Guisheng Zhai i Naomichi Sakai prowadzili zajęcia z fizyki i chemii dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, natomiast pan Takaaki Toguchi, reprezentujący sekcję programów wymiany międzynarodowej realizował szkolenie w ramach programu Erasmus+ w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów UJK.

Program pobytu gości z Japonii obejmował ponadto spotkanie z rektorem UJK, spotkania z władzami , pracownikami i studentami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Przedstawiciele SIT zaprezentowali uczelnię japońską oraz ofertę wymiany edukacyjnej dla studentów studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy mają możliwość zrealizowania jednego semestru studiów lub programu badawczego w Japonii. Goście z Tokio zwiedzili laboratoria w Instytutach Chemii, Fizyki i Biologii, Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium oraz wystawę meteorytów, zapoznali się z warunkami zakwaterowania w domach studenckich, a także spotkali się ze studentami japońskimi , którzy w ramach programu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi studiują chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Pobyt delegacji japońskiej w UJK urozmaiciły przedsięwzięcia kulturalne: m.in.  koncert symfoniczny w Filharmonii Świętokrzyskiej, wycieczka na Święty Krzyż, czy zwiedzanie Kielc. Goście z Tokio docenili kameralny urok i spokojną atmosferę naszego miasta, które uznali za miejsce sprzyjające rozwojowi studentów.

UJK i SIT mają wspólne cele związane z umiędzynarodowieniem uczelni tj. zwiększenie liczby studentów wyjeżdżających do uczelni partnerskich i studentów zagranicznych w macierzystych uczelniach.  Uczelnie planują rozszerzenie współpracy o wymianę studentów w zakresie matematyki, inżynierii danych oraz o wspólne programy badawcze dla kadry naukowo-dydaktycznej.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content