Gościmy wykładowców z Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie gościli z wizytą dydaktyczną na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W dniach 30 maja – 3 czerwca Ivanka Mincheva Georgieva i Emilia Stoycheva Todorova prowadziły wykłady dla studentów oraz pracowników Instytutu Matematyki reprezentowanego przez dr Magdalenę Nowak, która objęła opiekę nad gośćmi z Bułgarii. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim zagadnień z zakresu nauczania matematyki i informatyki, obejmowały również prezentację oferty dydaktycznej uczelni w Bułgarii.  Ivanka i Emilia mają nadzieję, że zachęcą studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego do podejmowania studiów w Uniwersytecie im. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie w ramach wymiany Erasmus+.

Podczas lunchu z prof. Januszem Królem Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz koordynatorkami programu Erasmus+ z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów omówiono perspektywy kontynuacji współpracy między uczelniami opartej na wymianie studentów, kadry akademickiej oraz wspólnych projektach naukowo-badawczych.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content