Kamila Janiec

Kamila Janiec

studentka filologii angielskiej

HISZPANIA

Praktyki nauczycielskie z programu Erasmus+ odbyłam w Hiszpanii, w szkole podstawowej C.E.I.P Juan de Mena w Kordobie. Jest to placówka dwujęzyczna, w której główną metodą nauczania jest CLIL (Content and Language Integrated Learning). Dzięki temu nie wygamana była ode mnie znajomość języka hiszpańskiego, gdyż większość zajęć prowadzona była w języku angielskim.
W szkole spędzałam dwadzieścia godzin tygodniowo. Prowadziłam zajęcia z dziećmi w różnym wieku, od klasy pierwszej do szóstej.

Głównym celem praktyk było zdobycie doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego, oraz innych przedmiotów takich jak Sociales i Naturales po angielsku, a ponadto, rozwój osobisty i nauka języka hiszpańskiego.

W pierwszych dniach mojego pobytu w szkole zostałam przedstawiona klasom, z którymi w późniejszym czasie prowadziłam zajęcia. Zostałam poproszona o zrobienie prezentacji na temat Polski, jej tradycji i kultury. W pierwszym tygodniu moich praktyk skupiłam się na obserwacjach i robieniu notatek z tego jak wygląda typowa lekcja w hiszpańskiej szkole. Zaobserwowałam jak nauczyciele radzą sobie z dyscypliną, jaki jest ogólny poziom językowy moich klas, oraz jak nauczyciele rozwiązują problemy językowe uczniów.

W następnym tygodniu do moich obowiązków dołączono asystowanie nauczycielom, oraz samodzielne prowadzenie zajęć. Początkowo pozwolono mi wykonywać z dziećmi pojedyncze proste ćwiczenia z podręczników i ćwiczeniówek. Między innymi polegały one na przeczytaniu tekstu i uzyskaniu od uczniów odpowiedzi na załączone do niego pytania, przeprowadzenie dialogu, oraz poprawianie błędów językowych w piśmie i wymowie. Następnie byłam poproszona o prowadznie lekcji językowych od początku do końca. Po każdej takiej lekcji dostawałam cenne wskazówki od nauczyciela wiodącego.

Nauczanie w klasach czwartych, piątych i szóstych zdecydowanie różniło się od nauczania w klasach pierwszych i drugich ze względu na poziom języka angielskiego. W klasach pierwszych i drugich uczniowie rozumieli proste polecenia i porafili odpowiadać na proste pytania, jednak czasami potrzebna była interwencji nauczyciela wiodącego. Również prowadzenie typowej lekcji języka angielskiego różniło się od lekcji przyrody prowadzonej w języku angielskim. Większą łatwość sprawiało mi prowadzenie lekcji języka angielskiego.

Jestem zadowolona z bardzo dobrego kontaktu jaki miałam z moimi uczniami. Prawie codziennie dostawałam od nich laurki, naklejki, itp. oraz z zaufania jakim obdarzyli mnie nauczyciele. Miałam bardzo dużą swobodę podczas prowadzenia zajęć. Nauczyciele wiodący brali pod uwagę moje pomysły na to jak urozmaicić zajęcia uczniom. Podczas praktyk zdobyłam doświadczenie w nauczaniu dzieci na poziomie szkoły podstawowej w języku angielskim. Zdobyłam większą pewność siebie w pracy z dziećmi i poprawiłam swoje umiejętności językowe.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content