Międzynarodowy projekt psychologów

Na skutek kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią Covid-19, szczególną uwagę przywiązuje się obecnie do kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów oraz szeroko pojętej grupy ratowników zaangażowanych w interwencje psychologiczne w nagłych wypadkach. Nowym priorytetem społecznym stało się opanowanie kryzysu humanitarnego wywołanego pandemią COVID-19. Kluczową rolę odgrywa dzisiaj „psychological early intervention” – wczesna interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.

Dlatego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach pozyskał środki finansowe na realizację międzynarodowego projektu Psyc.E.In. – Psychological early intervention: clinical training w ramach Programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Konsorcjum projektowe obejmuje 7 instytucji z 6 krajów, Associazione EMDR Italia, Pixel – Associazione Culturale (Włochy), Institut Alfred Adler de Paris (Francja), Institute of Group Analysis Athens (Grecja), Asociace klinických psychologů České republiky (Czechy) oraz Univerity of Presov (Słowacja). Uniwersytet Jana Kochanowskiego pełni rolę lidera projektu. Przyznane dofinansowanie wynosi 299 860,00 euro i dzielone jest między wszystkich partnerów.

W dwuletnim projekcie zostaną wypracowane tzw. rezultaty pracy intelektualnej (Intellectual Outputs). Będą to innowacyjne, e-learningowe szkolenia, kursy oraz materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki dedykowane psychologom, psychoterapeutom, psychoanalitykom oraz ich trenerom, udostępnione na platformie MOOC (Massive Open Online Courses).

Główne cele projektu obejmują poprawę i rozwój kluczowych kompetencji psychologów, psychoterapeutów i psychoanalityków, a także uzupełnienie kompetencji pedagogicznych z zakresu „early psychological intervention” nauczycieli, trenerów i innych osób prowadzących szkolenia wspomnianych grup zawodowych. Idea projektu zrodziła się ze społecznej potrzeby wykwalifikowanego wsparcia psychologicznego, umożliwiającego szybszą rekonwalescencję osób dotkniętych traumatycznymi wydarzeniami.

W międzynarodowym projekcie ze strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego biorą udział wykładowcy Collegium Medicum oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Natomiast Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej koordynuje działania konsorcjantów pod względem administracyjnym i organizacyjnym.

Zapraszamy na stronę internetową projektu Psych.E.In.

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content