Profesor literatury polskiej z Kijowa na szkoleniu w ramach programu Erasmus+

W kwietniu z wizytą o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ KA107 na Wydziale Humanistycznym gościła prof. Tatiana Kaider, wykładowca literatury polskiej z Instytutu Filologii Polskiej Kijowskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki na Ukrainie. Celem pobytu gościa z Ukrainy było doskonalenie umiejętności związanych z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z pracownikami UJK.  Koordynatorzy programu Erasmus+ z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów zapoznali prof. Tatianę Kaider z Uczelnią, wspólnie zwiedzili  Bibliotekę UJK, Centrum Rehabilitacji i Sportu. Znakomitą okazją do  wzajemnego zapoznania się pracowników różnych uczelni partnerskich był międzynarodowy lunch organizowany przez Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów. Przy wspólnym stole spotkali się przedstawiciele uniwersytetów  z Rosji, Ukrainy i Włoch. Zagraniczni goście podzielili się własnymi doświadczeniami z pobytu w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i omówili możliwości zacieśnienia współpracy.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content