Przedstawiciele Uniwersytetu w Siirt z wizytą szkoleniową w Kielcach

W maju gościliśmy przedstawicieli uczelni partnerskiej z Siirt (Turcja), którzy przyjechali do Kielc na zaproszenie Biura Wymiany Studentów i Doktorantów UJK.

W ramach kilkudniowej wizyty szkoleniowej goście zagraniczni zapoznali się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem naszej uczelni, szczególnie w zakresie działań dotyczących współpracy z zagranicą, a także wymiany studentów i pracowników naszego uniwersytetu w ramach programu Erasmus+.

Goście z Uniwersytetu w Siirt zapoznali się z nowoczesną bazą dydaktyczną, zwiedzili kampus akademicki, Bibliotekę Uniwersytecką, Centrum Rehabilitacji i Sportu, a także Instytut Sztuk Pięknych. Program wizyty obejmował również wycieczkę po mieście oraz spotkanie z „Erasmusami” z Turcji, którzy studiują w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Z każdym rokiem działania programu Erasmus+ w UJK nie tylko wzbogacamy nasze doświadczenia związane z realizacją projektu, ale także chętnie dzielimy się nimi z uczelniami partnerskimi. Mamy nadzieję, że upowszechnianie rezultatów naszych osiągnięć, dobrych praktyk oraz skutków działań podejmowanych w ramach programu Erasmus+ umożliwi transfer wiedzy przydatnej naszym zagranicznym partnerom w realizacji projektu.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content