Symulator wspomagający edukację dla przedsiębiorczości

10 marca 2023 r.  odbyło się  wydarzenie Entrepreneurial finance education and ICT-based Tools upowszechniające rezultaty europejskiego projektu FINANCEn_LAB – Digital Simulator for Entrepreneurial Finance, realizowanego w ramach programu Erasmus+ w sektorze Szkolnictwa Wyższego, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA226 – Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej.

Na spotkaniu zaprezentowano działania w projekcie na przestrzeni dwóch lat oraz ich wymierne rezultaty w postaci narzędzia e-learningowego wspomagającego edukację w obszarze finansów i przedsiębiorczości. Rezultaty pracy międzynarodowych zespołów z Hiszpanii, Niemiec, Rumunii i Polski zostały udostępnione na platformie projektu https://sim.financenlab.com/  

Zainteresowani znajdą tam cyfrowy symulator służący rozwijaniu umiejętności w zakresie finansów i przedsiębiorczości. Jest to innowacyjne narzędzie przeznaczone dla studentów, młodych przedsiębiorców, ich nauczycieli i trenerów. Konsorcjum projektowe opracowało cykl szkoleń oparty na materiałach dydaktycznych do samodzielnej nauki. Są to dynamiczne scenariusze, zadania do rozwiązania, gry symulacyjne uwzględniające praktyczne podejście i wykorzystujące kreatywność uczestników w rozwijaniu ich kluczowych kompetencji i umiejętności, takich jak budżetowanie, pozyskiwanie funduszy, inwestowanie, czy zarządzanie płynnością finansową.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content