Szkolenie Erasmus+ dla pracownika uczelni partnerskiej z Rosji

W połowie kwietnia Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów gościło panią Valerię Latypovą z Biura Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu im. Fiodora Dostojewskiego w Omsku (OMSU), której wizyta w ramach programu Erasmus+ KA107 miała charakter szkoleniowy. Tematyka szkolenia objęła przede wszystkim zagadnienia związane z realizacją programu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi. Jako koordynator programu Erasmus+ w OMSU pani Valeria Latypova uzyskała szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób prowadzone są projekty w ramach programu Erasmus+ w UJK, jakimi narzędziami posługują się koordynatorzy, jak UJK realizuje międzynarodową wymianę edukacyjną studentów i pracowników uczelni partnerskich od momentu aplikowania o środki finansowe, poprzez promocję projektów, realizację mobilności, wizyty monitorujące w uczelniach partnerskich, a skończywszy na upowszechnianiu rezultatów projektów. Bogaty program pobytu objął zapoznanie z infrastrukturą UJK. Pani Latypova zwiedziła nowoczesną Bibliotekę UJK, Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz została zaproszona na krótką wizytę w Akademickim Biurze Karier. Władze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego zorganizowały spotkanie gościa z Omska ze studentką uczelni rosyjskiej Natlią Shurlakovą, która w semestrze letnim studiuje w ramach wymiany Erasmus+ w UJK, a w instytucjach pomocy społecznej gromadzi materiał badawczy do pracy magisterskiej z zakresu pracy socjalnej. W programie uwzględniono również wizytę w Instytucie Sztuk Pięknych oraz komponenty kulturalne pobytu m.in. zwiedzanie Muzeum Narodowego w Pałacu Biskupów Krakowskich, Bazyliki Katedralnej, koncert symfoniczny w Filharmonii Świętokrzyskiej. Słoneczna pogoda sprzyjała wycieczce do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, Jaskini Raj i Parku Etnograficznego w Tokarni.  W tym samym czasie program dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym realizował wykładowca tej samej uczelni dr Alexei Sorokin prowadząc zajęcia dla studentów Instytutu Historii. Program pobytu obejmował również spotkania i dyskusje z pracownikami Wydziału oraz prezentację uczelni rosyjskiej.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content