Sztuka bez granic

W dniu 18 stycznia w Instytucie Sztuk Pięknych otwarto wystawę prac studentów obcokrajowców, którzy w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 realizowali program wymiany Erasmus+ w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach studiów lub praktyk. Swoje prace w formie plakatów, rysunków, zdjęć zaprezentowali: Batuhan Altunay i Salih Kalkan z Turcji, Elena Pezzetta z Włoch, a także Sara Oliveira i Rita Sousa z Portugalii. Inicjatorem przedsięwzięcia, które w przyszłości ma stać się wydarzeniem cyklicznym był dr Maciej Zdanowicz, koordynator programu Erasmus+ i opiekun studentów zagranicznych w Instytucie Sztuk Pięknych UJK.

Wystawę połączono ze spotkaniem promocyjnym programu Erasmus+, podczas którego studenci zagraniczni zaprezentowali swoje macierzyste uczelnie, zachęcając swoich kolegów – studentów Instytutu Sztuk Pięknych UJK do realizowania wymiany Erasmus+ w ich krajach. Natomiast przedstawicielki Biura Wymiany Studentów i Doktorantów: Justyna Palacz i Beata Banach-Rząca zaprezentowały zebranym  możliwości jakie daje program Erasmus+ w UJK w ramach wsparcia mobilności edukacyjnej. W spotkaniu wzięła udział kierownik Działu Nauczania Agnieszka Świerczek.

Fot. Kamila Błaszkiewicz

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content