UJK wita zagranicznych studentów

Ponad 40 osób z różnych stron świata rozpoczęło semestr letni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany akademickiej. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Turcji, ale także z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Ukrainy czy Macedonii Północnej.

Nie zabrakło powitania nowych zagranicznych studentów przez władze uczelni. Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek oraz Prorektor ds. Kształcenia i Uczelniana Koordynator Programu Erasmus+ dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik z radością rozpoczęli serię spotkań w ramach tzw. dni adaptacyjnych, czyli Orientation Days. Podczas dni integracyjnych żacy zapoznali się między innymi ze strukturą uczelni, poznali centrum miasta oraz spróbowali nieznanych im dotąd smaków polskiej kuchni.

Nowością były Ice Breaker Games, podczas których studenci w grupach mogli sprawdzić swoje umiejętności w odgadywaniu haseł w języku angielskim czy sprawdzić się w Mashmallow Challenge – wyzwaniu polegającym na zbudowaniu najwyższej konstrukcji jedynie z makaronu, taśmy i sznurka, która utrzyma piankę mashmallow. Udział w grach zespołowych dostarczył uczestnikom pozytywnych emocji z lekką nutą sportowej rywalizacji.

Przyjazd do nieznanego miasta stanowi wyzwanie dla młodych ludzi, jednak zawsze mogą liczyć na pomoc koordynatorów z Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej, koordynatorów akademickich na wydziałach, czy w instytutach, a przede wszystkim study buddies, czyli studentów-wolontariuszy, którzy swój wolny czas poświęcają pomagając rówieśnikom.

Życzymy zaangażowania, dobrych ocen oraz wspaniałych wspomnień z pobytu na naszej uczelni!

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content