Witamy na stronie Erasmus+ UJK

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program:  LLP-Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przystąpił do Programu Erasmus w roku akademickim 2004/05.

Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie programem.

Więcej informacji na stronie: www.erasmus.org.pl