Wizyta monitoringowa w Cordobie

W ramach programu Erasmus+ w dniach 5-6 kwietnia br. delegacja  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła wizytę monitoringową w Uniwersytecie w Cordobie. Zadaniem Prorektora dr. hab. Janusza Króla prof. UJK, pełniącego funkcję koordynatora uczelnianego programu Erasmus+, a także Agnieszki Świerczek – kierowniczki Działu Nauczania oraz Justyny Palacz z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów było zweryfikowanie warunków, w jakich nasi studenci odbywają studia i praktyki.

W semestrze letnim w Cordobie mobilność realizuje siedem studentek filologii angielskiej. Dwie z nich studiują, a pozostałe odbywają praktyki nauczycielskie w szkołach dwujęzycznych (bilingualnych), których w Cordobie jest nieco ponad 100. Najczęściej drugim językiem nauczania jest angielski, ale są też szkoły, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku niemieckim lub francuskim. Przedstawiciele UJK przeprowadzili wizytację  trzech szkół dwujęzycznych, dyskutowali z dyrektorami i nauczycielami tych szkół. W trakcie wizyt towarzyszyła im Antonia Ramirez Garcia –koordynatorka programu Erasmus+  z ramienia Uniwersytetu w Cordobie, pełniąca funkcję prodziekana  Wydziału Edukacji i Nauki , oraz przedstawicielka władz miasta.

Zapoznano się z funkcjonowaniem i organizacją procesu kształcenia w szkołach, systemem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nowatorskimi metodami nauczania , a także ze sposobami współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinami uczniów.  W każdej z wizytowanych szkół praktyki realizowała studentka UJK. Ich wkład pracy i zaangażowanie zostały bardzo wysoko ocenione przez dyrekcję i pracowników szkół. Członkowie delegacji spotkali się także ze wszystkim studentkami z UJK, które podzieliły się zdobytym doświadczeniem i spostrzeżeniami.  Nie obyło się bez spotkania ze studentami hiszpańskimi, którzy w semestrze zimowym realizowali program studiów w UJK.  Uniwersytet w Cordobie to uczelnia, z którą UJK ma bardzo dobre relacje. Od wielu lat realizowanych jest wiele mobilności studenckich i pracowniczych w ramach programu Erasmus+.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content