Wizyta wykładowców z uniwersytetu w Tianjin

Semestr letni roku akademickiego 2017/2018 obfituje w przyjazdy pracowników uczelni zagranicznych uczestniczących w projekcie Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi. W styczniu gościliśmy czworo wykładowców z Uniwersytetu Politechnicznego w Tianjin (TJPU) w Chinach.  Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym dr Yaofang Zhang i dr Huan Zhang prowadziły wykłady z fizyki i chemii, na które zaproszono studentów i pracowników Wydziału oraz zaprezentowały uczelnię macierzystą. Tygodniowa wizyta była także okazją do zapoznania się z infrastrukturą uczelni i laboratoriami w Instytutach Chemii, Fizyki i Biologii. Program pobytu objął również Obserwatorium i Planetarium UJK oraz zwiedzanie wystawy meteorytów. Dwoje innych wykładowców TJPU przyjechało do UJK w celach szkoleniowych: dr Jianing Song na Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania oraz prof. Ge Sun do Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Wykładowcy z Chin doskonalili swoje umiejętności i podnosili kwalifikacje zawodowe związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej. Chętnie dzielili się dobrymi praktykami i wymieniali swoje doświadczenia w zakresie tematyki objętej szkoleniem. Pobyt w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach był dla naszych gości z Chin znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy, obserwacji pracowników UJK w pracy codziennej, zapoznania się z innymi metodami pracy oraz z systemem szkolnictwa wyższego w Polsce.  Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów, które koordynuje realizację programu Erasmus+ w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, w tym przyjazdy pracowników uczelni partnerskich, zatroszczyło się o dodatkowe przedsięwzięcia, m.in. wizytę w Bibliotece UJK, w Centrum Rehabilitacji i Sportu, a także elementy kulturalne pobytu gości z Chin w Kielcach. Mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje rozszerzeniem współpracy w ramach wspólnych projektów edukacyjnych.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content