Zajęcia i spotkania z wykładowcami Politechniki Charkowskiej

W marcu studenci i wykładowcy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zostali zaproszeni na zajęcia prowadzone przez wykładowcę Politechniki Charkowskiej, który w ramach programu Erasmus+ KA107 przyjechał do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wizytą o charakterze dydaktycznym. Tematyka nanotechnologii – przedmiot badań prof. Dmytro Mishurova z Ukrainy – zainteresowała studentów Wydziału, którzy licznie i aktywnie uczestniczyli w wykładach. Ponadto prof. Mishurov zaprezentował wykładowcom i studentom macierzystą uczelnię – Politechnikę w Charkowie, zwracając uwagę na możliwości rozwijania współpracy międzynarodowej. Z kolei Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania gościł profesora Pavlo Brina reprezentującego tę samą ukraińską uczelnię. Program wizyty obejmował m.in. wykłady i warsztaty z zarządzania strategicznego dla studentów, spotkanie z pracownikami Wydziału, podczas którego prof. Brin przedstawił macierzysty uniwersytet ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów odpowiedzialne za realizację programu Erasmus+ w Uczelni zadbało o kulturalny aspekt wizyty wykładowców z Charkowa zapoznając gości z miastem Kielce i jego atrakcjami o charakterze historycznym.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content