Z monitoringiem na Syberii

W dniach 6 – 10 marca br. koordynator projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi z Biura Wymiany Studentów i Doktorantów oraz przedstawiciele władz Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przebywali z wizytą monitorującą w Państwowym Uniwersytecie im. F. Dostojewskiego w Omsku.  Celem wizyty było poznanie rosyjskiej uczelni partnerskiej, weryfikacja warunków studiowania oraz ocena stanu realizacji wspólnego projektu Erasmus+.

Uczestnicy wizyty mieli okazję osobiście przekonać się, jakie warunki zapewniono studentce UJK, która obecnie w ramach wymiany edukacyjnej Erasmus+ realizuje jeden semestr studiów w uczelni rosyjskiej. Przedstawiciele UJK zostali zaproszeni do udziału w zajęciach z zakresu pracy socjalnej, na które uczęszcza Kinga, ponadto zwiedzili infrastrukturę uczelni oraz zapoznali się z warunkami socjalnymi w domu studenckim.

Nasza studentka otrzymuje pozytywne oceny za sumienność i pracowitość, spotyka się z ogromną życzliwością i pomocą ze strony nie tylko rosyjskich koleżanek, ale także wykładowców i pracowników uczelni partnerskiej, gdzie otacza ją serdeczna, rodzinna wręcz atmosfera. Należy tu docenić rolę profesor Eleny Asmakovets, wydziałowego koordynatora Erasmus+ i opiekuna merytorycznego Kingi, która nie tylko nadzoruje właściwą realizację programu studiów naszej studentki, ale także z matczyną wręcz troską dba o Kingę i osobiście pilnuje, aby niczego jej nie zabrakło.

W ramach wizyty monitorującej odbyły się również spotkania z władzami uczelni, oraz z pracownikami Biura Współpracy Międzynarodowej, które koordynuje realizację projektu wymiany studentów i pracowników Erasmus+ w omskim uniwersytecie. Ponadto, przedstawiciele UJK spotkali się z władzami Wydziału Prawa oraz Wydziału Ekonomii i Wychowania Fizycznego uczelni partnerskiej, aby rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed beneficjentami programu Erasmus+.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content