Z wizytą dydaktyczną w Bułgarii

W połowie czerwca dr hab. Przemysław Babiarz, prof. UJK zrealizował wizytę dydaktyczną w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Pedagogicznym w Uniwersytecie Trakijskim w Starej Zagorze. Zajęcia ze studentami uczelni partnerskiej prowadzone były w języku bułgarskim i rosyjskim. Wśród innych przedsięwzięć znalazły się spotkania z władzami uczelni bułgarskiej, wizyta w Dziale Współpracy Międzynarodowej, spotkania z wykładowcami i doktorantami uczelni goszczącej.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content