Z wizytą szkoleniową Erasmus+

W dniach 10 -13 grudnia gościem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego była pani Dorota Jedryka z Casa College w Nikozji. Podczas kilkudniowej wizyty o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ pani Dorota Jedryka, pracownik dziekanatu w Casa College, zapoznała się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem naszej uczelni, szczególnie w zakresie działań dotyczących administracji, współpracy z zagranicą, systemu jakości kształcenia oraz wymiany akademickiej.

Pani Dorota z Casa College zapoznała się z nowoczesną bazą dydaktyczną, zwiedziła kampus akademicki, zwłaszcza Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Bibliotekę, Uniwersyteckie Centrum Sportu, Akademickie Biuro Karier, a także jednostki uczelni mające siedzibę w Rektoracie. Szczególnie serdecznie gościa Uczelni przywitali studenci z radia Fraszka, dzieląc się własnymi doświadczeniami z pracy w radiu, a studenci dziennikarstwa z Hiszpanii opowiedzieli o tym, co ich zaskakuje w Polsce, czym różnią się studia w Vigo od studiów w Kielcach. Program wizyty obejmował również prezentację Casa College dedykowaną studentom kierunku turystyka i rekreacja, którzy dzięki nawiązanej współpracy z uczelnią w Nikozji mają znakomitą okazję do zrealizowania letnich praktyk w ramach programu Erasmus+ na Cyprze.

Poprzez organizację wizyt szkoleniowych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestników, nie tylko wzbogacamy własne doświadczenia związane z realizacją projektów Erasmus+, ale także chętnie dzielimy się nimi z przedstawicielami uczelni partnerskich. Mamy nadzieję, że dobre praktyki oraz działania podejmowane w ramach programu Erasmus+ umożliwią transfer wiedzy przydatnej naszym zagranicznym partnerom w realizacji projektu.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content