Z wizytą w uczelni partnerskiej w Budapeszcie

W dniach 11 – 12 kwietnia 2016 r. dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK, Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy z Zagranicą Wydziału Humanistycznego, Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus +  oraz Beata Banach-Rząca reprezentująca Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów gościły z wizytą w Uniwersytecie Kościoła Reformowanego im. Gaspara Karoliego w Budapeszcie (KRE).

Celem wyjazdu było poznanie uczelni zagranicznej oraz przeprowadzenie monitoringu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbywających studia w ramach programu Erasmus+ w Uniwersytecie Kościoła Reformowanego im. Gaspara Karoliego w Budapeszcie, a także ocena warunków nauczania oraz warunków socjalnych zagwarantowanych studentom przez uczelnię partnerską. W ramach wizyty odbyły się  spotkania ze studentami, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Budapeszcie.

Spotkanie z dr. Miklósem Vassányi, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego ds. Badań Naukowych i Programu Erasmus+ w Uniwersytecie Kościoła Reformowanego im. Gaspara Karoliego w Budapeszcie zaowocowało perspektywą rozszerzenia współpracy pomiędzy uniwersytetami o nowe kierunki – historię i filologię germańską, a w przyszłości o psychologię.

Podczas spotkania ze studentkami filologii angielskiej UJK kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni partnerskiej reprezentowały dr Judit Nagy oraz dr Andrea Fischer, które doceniły aktywność studentek i ich zaangażowanie w życie uczelni partnerskiej. Studentki natomiast wysoko oceniły opiekę ze strony uczelni zagranicznej, formy i metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także ofertę zajęć dodatkowych dla studentów zagranicznych.

We wszystkich spotkaniach, które były również znakomitą okazją do zaprezentowania oferty dydaktycznej i promocji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w uczelni partnerskiej, towarzyszyła nam Katalin Anna Nemeth, Koordynator ds. programu Erasmus+, a jednocześnie organizatorka wizyty ze strony KRE.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content