Z Tokio do Kielc

18 kwietnia gościem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego był Yuichi Murata pracownik Działu Współpracy Międzynarodowej uczelni partnerskiej Shibaura Institute of Technology (SIT) w Tokio. Program pobytu obejmował spotkania z władzami, pracownikami i studentami, podczas których przedstawiciel SIT zaprezentował uczelnię japońską oraz ofertę wymiany edukacyjnej dla studentów studiów I, II i III stopnia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy mają możliwość zrealizowania jednego semestru studiów lub programu badawczego w Japonii. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem studentów, którzy po prezentacji zadawali liczne pytania dotyczące szczegółów wymiany akademickiej. Gość z Japonii zwiedził laboratoria w Instytutach Chemii, Fizyki i Biologii, Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium oraz wystawę meteorytów, zapoznał się z warunkami zakwaterowania w domach studenckich Uczelni, a także spotkał się ze studentami japońskimi , którzy w ramach programu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi studiują w semestrze letnim bieżącego roku chemię na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content