Grupa pracowników oraz koordynatorów. W tle stary most.

Z wizytą szkoleniową w malowniczym Mostarze

Jednym z nieodłącznych elementów programu Erasmus+ są wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe umożliwiające doskonalenie zawodowe pracowników uczelni. Na początku lipca br. pracownicy Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej uczestniczyli w szkoleniu na Uniwersytecie Džemala Bijedića w Mostarze. Podczas tygodniowego pobytu koordynatorzy programu Erasmus+ mogli przyjrzeć się procedurom i różnorodnym rozwiązaniom stosowanym w Biurze Współpracy Międzynarodowej przy realizacji projektów mobilności akademickiej.

Wizyty na wydziałach i spotkania z wykładowcami pozwoliły na zapoznanie ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania bośniackiej uczelni. Z kolei udział w International Day, organizowanym przez Uniwersytet Džemala Bijedića we współpracy z Uniwersytetem w Sarajewie, zaowocował poszerzeniem sieci kontaktów międzynarodowych, wymianą zawodowych doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych przez koordynatorów programu Erasmus+ w europejskich uczelniach. International Day był także okazją do zaprezentowania osiągnięć studentów Uniwersytetu Džemala Bijedića związanych z programem Erasmus+ i skoncentrowanych wokół tych aspektów, które czynią go niezwykle atrakcyjnym dla młodych ludzi.

Wartością dodaną szkolenia na Uniwersytecie Džemala Bijedića w Mostarze były przedsięwzięcia o charakterze kulturowym m.in. zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem i degustacja potraw tradycyjnej kuchni Bośni i Hercegowiny, wzbogacające doświadczenie różnorodności kulturowej i społecznej Europy.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Przejdź do góry
Skip to content