Dodatkowy nabór na studia i praktyki Erasmus+

Drodzy Studenci!

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK prowadzi dodatkową rekrutację na studia i praktyki Erasmus+ w letnim semestrze roku akademickiego 2021/2022. Jest to oferta dla wszystkich studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wymiany międzynarodowej.

Zagraniczne studia ułatwiają start na rynku pracy, zwiększają szanse na awans i dynamiczny rozwój kariery zawodowej. Erasmus+ to zdobycie nowych doświadczeń, podniesienie poziomu wiedzy oraz kompetencji językowych. Wymiana pomaga w  kształtowaniu takich cech jak odpowiedzialność, niezależność, czy umiejętność rozwiązywania problemów.

Zgłoszenia na studia i praktyki przyjmujemy do 5 listopada 2021.

Tutaj wypełnisz formularz zgłoszeniowy, do którego prosimy dołączyć:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • certyfikat znajomości języka angielskiego (jeżeli jest)
  • studenci pobierający stypendium socjalne są proszeni o załączenie decyzji o jego przyznaniu.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 308
erasmus@ujk.edu.pl

Agnieszka Wilczkowska tel. 041 349 72 73; e-mail: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl

Magdalena Malaga tel. 041 349 70 82; e-mail:magdalena.malaga@ujk.edu.pl

 Więcej informacji na stronie http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content