Podstawy prawne

Uchwały i zarządzenia regulujące funkcjonowanie programu Erasmus+

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
  Karta Erasmus zobacz
  Deklaracja polityki Erasmusa zobacz
  Zarządzenie Nr 93/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ pobierz
  Zarządzenie Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ pobierz
  Zarządzenie Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+  między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi pobierz
  Zarządzenie Nr 37/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pobierz
  Uchwała Nr 18/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do Europejskiego Programu Socrates/Erasmus pobierz
  Uchwała Nr 37/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Polityki Europejskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach pobierz