Podstawy prawne

Uchwały i zarządzenia regulujące funkcjonowanie programu Erasmus+

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
  Karta Erasmus zobacz
  Deklaracja polityki Erasmusa zobacz
  Zarządzenie Nr 68/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ zobacz
  Zarządzenie Nr 67/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ zobacz
  Zarządzenie Nr 65/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów w ramach Programu Erasmus+  między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi zobacz
  Zarządzenie Nr 66/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów Uniwersytetu na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ do instytucji partnerskiej oraz zasad przyjazdów studentów zagranicznych na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zobacz
  Uchwała Nr 18/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do Europejskiego Programu Socrates/Erasmus pobierz
  Uchwała Nr 37/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Polityki Europejskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach pobierz