Podstawy prawne

Uchwały i zarządzenia regulujące funkcjonowanie programu Erasmus+

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
  Karta Erasmus 2021-2027 (ECHE) zobacz
  Deklaracja polityki Erasmusa zobacz
  Erasmus Policy Statement
zobacz
  Zarządzenie nr 206/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w projektach KA131 i KA171 zobacz
  Zarządzenie nr 207/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ w projektach KA131 i KA171 zobacz
  Zarządzenie nr 208/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów i absolwentów na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a instytucjami partnerskimi w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie nr 209/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi w projektach KA131 i KA171 zobacz
  Wzory umów z uczestnikami mobilności programu Erasmus+ zobacz
  Uchwała Nr 18/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do Europejskiego Programu Socrates/Erasmus zobacz
  Uchwała Nr 37/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Polityki Europejskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zobacz

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content