Podstawy prawne

Uchwały i zarządzenia regulujące funkcjonowanie programu Erasmus+

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
  Karta Erasmus 2021-2027 (ECHE) zobacz
  Deklaracja polityki Erasmusa zobacz
  Erasmus Policy Statement
zobacz
  Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ zobacz
  Zarządzenie Nr 22/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 lutego 2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ zobacz
  Zarządzenie Nr 24/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi zobacz
  Zarządzenie Nr 23/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyjazdów studentów i absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ oraz zasad przyjazdów zagranicznych studentów i absolwentów na praktykę do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach programu Erasmus+ zobacz
  Zarządzenie Nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie Nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+ w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie Nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów i absolwentów na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a instytucjami partnerskimi w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie Nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie Nr 72/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 25/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+ w projektach KA131 zobacz
  Zarządzenie Nr 73/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 26/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany pracowników w celach szkoleniowych w ramach Programu Erasmus+
w projektach KA131
zobacz
  Zarządzenie Nr 74/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 27/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów i absolwentów na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a instytucjami partnerskimi w projektach KA131  zobacz
  Zarządzenie Nr 75/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 28/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a uczelniami partnerskimi w projektach KA131 zobacz
  Uchwała Nr 18/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach do Europejskiego Programu Socrates/Erasmus zobacz
  Uchwała Nr 37/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Polityki Europejskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zobacz