Rekrutacja do Tianjin trwa

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK prowadzi nabór na studia w Uniwersytecie Politechnicznym w Tianjin TJPU (Chiny) w ramach wymiany zagranicznej. Zapraszamy studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia kierunków:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Ochrona środowiska
 • Wzornictwo, grafika, edukacja artystyczna

Studenci będą mieli możliwość zrealizowania letniego semestru studiów roku akademickiego 2017/2018 w zagranicznej uczelni, a osiągnięcia mierzone punktami ECTS zgromadzone podczas pobytu zagranicą zostaną uznane przez uczelnię macierzystą i zaliczone na poczet studiów.

Formularz zgłoszeniowy należy składać do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów w terminie do 30 czerwca br. Zapewniamy wsparcie organizacyjne oraz pomagamy w procesie rekrutacji.

 • Szczegółowych informacji udziela
 • Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów
 • 25-369 Kielce, Żeromskiego 5, pokój nr 50
 • Justyna Palacz tel. 041 349 72 73 e-mail: erasmus@ujk.edu.pl
 • Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67 e-mail: beatabanach@ujk.edu.pl