Rewizyta z Hiszpanii

14 czerwca naszą uczelnię odwiedziły Antonia Ramirez Garcia oraz Maria z Uniwersytetu w Cordobie, w którym w kwietniu br. z wizytą monitoringową gościli przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Antonia Ramirez Garcia pełni funkcję prodziekana ds. współpracy z zagranicą, a także koordynatora Erasmusa na Wydziale Pedagogicznym. Natomiast Maria Pilar Gutierrez Arenas jest wykładowcą. Koordynator Erasmusa przyjechała zweryfikować warunki studiowania na UJK, ponieważ co roku do naszej uczelni przyjeżdża co najmniej kilkoro studentów z Cordoby, a w przyszłym roku akademickim studia zrealizuje na pewno ponad 10 osób.

Hiszpanki swoją wizytę rozpoczęły w Bibliotece Uniwersyteckiej. Obejrzały bogate zbiory, wystawę, zweryfikowały udogodnienia dla studentów, również tych niepełnosprawnych. Przewodnikiem po Bibliotece była Karolina Wicha. Kolejnym punktem była wizyta w Centrum Rehabilitacji i Sportu, z infrastruktury którego chętnie korzystają hiszpańscy studenci Erasmusa. Następnie przedstawicielki Uniwersytetu w Cordobie udały się na spotkanie z Prodziekan ds. ogólnych i współpracy z zagranicą dr hab. Marzeną Marczewską, prof. UJK. Panie rozmawiały o dotychczasowych doświadczeniach w wymianie studenckiej, a także o dydaktycznych planach na przyszłość. Dużą uwagę poświęciły omówieniu wspólnych przedsięwzięć w zakresie realizacji praktyk zawodowych w szkołach na różnych szczeblach edukacji. Kolejnym miejscem, do którego udały się Hiszpanki był Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. W siedzibie CEART dr Ramirez Garcia wygłosiła wykład na temat medialnej analfabetyzacji. Zaprezentowała wyniki badań, realizowanych w wybranych miastach Hiszpanii. Studenci i pracownicy Uczelni obecni na wykładzie, korzystając ze specjalnej aplikacji na telefon komórkowe, również wzięli udział w ankietyzacji na temat mediów. Rozmowy na temat współpracy w zakresie wymiany studentów toczyły się również po wykładzie, w gabinecie Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dr hab. Sławomira Kozieja, prof. UJK.

Przedstawicielki naszego hiszpańskiego partnera zwiedziły też centrum Kielc. Szczególnie zachwyciły je zbiory muzealne zgromadzone w głównej siedzibie Muzeum Narodowego w  Kielcach, mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich.

Odwiedź nas na Facebooku

Skip to content